Një berber është një person, profesioni i të cilit ka të bëjë kryesisht me prerjen, veshjen, dhëndrin, stilin dhe rruajtjen e flokëve të burrave dhe djemve. Vendi i punës së një berberi njihet si “berber”. Berberat janë gjithashtu vende të bashkëveprimit shoqëror dhe ligjërimit publik. Në disa raste, Berberet janë gjithashtu forume publike. Ato janë lokacionet e debateve të hapura, duke shprehur shqetësime të publikut dhe duke angazhuar qytetarët në diskutime rreth çështjeve bashkëkohore.

[table id=1 /]

Galeria